Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok betartása kiemelt értéket képvisel számunkra.
Minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.
Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük.


Az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy
– milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
– azokat mire használjuk,
– mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat,
– Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban milyen választási lehetőségek és jogok illetik meg.


Ez az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik minden személyes adatra, amit a következő célok érdekében gyűjtünk: rólunk, vagy bármilyen más általunk értékesített termékről vagy kínált szolgáltatásról nálunk bármilyen
módon érdeklődnek, nyereményjátékainkban, eseményeinken, csoportjainkban és közösségeinkben vesznek részt.


Az adatgyűjtés történhet
– weboldalunk segítségével,
– ha felhív minket vagy ír nekünk,
– amikor részt vesz az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményeken,
– bármely más helyen és módon, amikor Ön velünk kapcsolatba lép vagy mi felvesszük a kapcsolatot Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.


A weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra
mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek.
Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt végrehajtó vagy kiegészítő további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Ezekre a továbbiakban jogszabályokként hivatkozunk.

– Kik kezelik az Ön adatait ?
Személyes adatait a weboldalt üzemeltető Hidvégi Balázs ev. (9071 Gönyű, Deák Ferenc utca 31. – Adószám: 56641033-1-28) kezeli.

– Mire használjuk a személyes adatait ?
Személyes adatokat gyűjtünk például akkor, amikor e-mail-ben, telefonon, a weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül, vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk. Az adatokat kizárólag személyes kapcsolattartás céljából használjuk, és nem adjuk ki harmadik felek részére.

Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.

Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.

Kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra már nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Amennyiben az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira már nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.


Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket az alábbi email címen info@gyoribaba.hu, vagy postai levélben: 9027 Győr, Stadion utca 1. fsz/3
Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
tel. +36 1 391 1400
Weboldal: http://www.naih.hu/

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassunk közösen megoldani a vitás kérdést!

Előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amikor szükséges vagy jogszabály azt előírja, erről tájékoztatjuk Önt, illetve kérjük a hozzájárulását.